Nấm súp lơ lên men sparassis crispa

Đông trùng hạ thảo – Ophiocordyceps sinensis, Cordyceps militaris

Thứ 3 - 16-05-2023