Tìm Đối Tác
Khách hàng Nhà sản xuất Hongkong và Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập số lượng lớn nguyên liệu hạt nhựa tái sinh PET/ DẠNG MẢNH VÀ DẠNG HẠT (flakes and pellets/ resin.) Thông tin tiêu chuẩn hạt nhựa như trong hình.
Khách hàng Nhà sản xuất Hongkong và Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập số lượng lớn nguyên liệu hạt nhựa tái sinh PET/ DẠNG MẢNH VÀ DẠNG HẠT (flakes and pellets/ resin.) Thông tin tiêu chuẩn hạt nhựa như trong hình.
 Vui lòng để lại cho chúng tôi thông tin inbox +84 92 666 69 00 hoặc email: ceo.vietnamtrade@gmail.com
#hatnhuapet #nhuapet #hatpet #pet #resin #pellets #petresin

Top